Národný navigátor dostupnej služby v situácii bezvládnosti

Cieľom portálu je predísť situáciám bezradnosti, zhoršenia stavu v dôsledku neskorého zabezpečenia potrebnej služby.

S nami to bude MALINA!

Ambasádorstvo projektu

Kristína Svarinská

ambasádorka projektu

Viac informácií nájdete na podstránke "Náš tím".

Partneri

ZSS Slnečný dom, n.o. a
Ošetrovateľské centrum s.r.o.

Víťaz Národnej ceny SR za kvalitu 2014
Víťaz Via Bona Slovakia 2016

iniciátor a zriaďovateľ projektu

Predmetom spolupráce je poskytnutie informácií potrebných pre vývoj portálu a implementáciu rýchlej navigácie v oblasti posúdenia potreby pokračujúcej starostlivosti a nájdenia vhodného poskytovateľa pre zabezpečenie tejto starostlivosti. Portál je výsledkom zostaveným na základe skúseností z praxe, v ktorej sa poskytovatelia denne stretávajú s ľuďmi hľadajúcimi vhodné zariadenie pre svojho blízkeho, pričom partneri podporujú myšlienky potreby rozvoja a inovácií v oblasti starostlivosti o pacientov v starobe, chorobe a bezvládnosti, myšlienky potreby rozvoja etických prístupov v oblasti starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých a upriamovanie pozornosti širokej verejnosti na narastajúci problém nedostatočného zabezpečenia kvalitnej starostlivosti o dlhodobo chorých a bezvládnych občanov SR.

www.osetrovatelskecentrumhe.sk

Asociácia na ochranu
práv pacientov SR, o.z.

Viac informácií na https://aopp.sk/

SLOVENSKÝ PACIENT, o.z.

Viac informácií na https://www.slovenskypacient.sk/
logo

Infora

Infora je informačné fórum venované zdravotne znevýhodneným a ich rodinám. Jej cieľom je spojiť ľudí s podobnými problémami, aby si mohli odovzdávať rady, skúsenosti a navzájom sa podporovať. Partner podporuje myšlienku portálu, nakoľko sa často stretáva so situáciou, že zdravotne znevýhodnení alebo ich blízki hľadajú dostupné riešenie v prípade zhoršenia zdravotného stavu a bezvládnosti.

logo

Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s.

Viac informácií na https://vszp.sk/