Rýchle informácie:

7562 počet miest
157 voľných miest
132 pobytových služieb
75 terénnych služieb

Potrebujete pomôcť?

+421 948 911 101

po - pia 9:00 - 13:00

Hľadáte opatrovateľa?

Navštívte www.domelia.sk

ODHODLALI SME SA URÝCHLIŤ HĽADANIE RÝCHLEJ A ÚČINNEJ POMOCI

Je tu chvíľa, v ktorej máme čeliť najhorším dôsledkom choroby a bezvládnosti. Jedna z najťažších chvíľ života, v ktorej stojíme voči-zoči utrpeniu, bolesti i smrti.

Choroba je silná, ale človek silnejší, ak je pripravený praktickými prostriedkami zmierniť jej dôsledky. Odhodlali sme sa zjednodušiť a urýchliť posúdenie a hľadanie rýchlej a účinnej pomoci, zorientovať sa v spleti mnohých poskytovateľov a služieb. Príbuzní, poskytovatelia i samotní pacienti už ďalej nemôžu prežívať nepríjemné  pocity frustrácie, beznádeje a bezmocnosti, s ktorými sme sa sami stretávali roky a denne napriek tomu, že v oblasti starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých sme skúsenými profesionálmi. Toto je náš cieľ. Sústredili sme svoje vedomosti, skúsenosti a s pomocou talentovaných partnerov sme pripravili unikátny  nástroj efektívnej pomoci vo chvíľach bezradnosti pre tých, ktorí chcú pomôcť, no nevedia ako. Užitočné informácie máme v pláne neustále rozširovať predovšetkým na základe Vašich podnetov a očakávaní.

Pevne veríme, že spoločnými silami sa nám podarí budovať ten najlepší manažment starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých ľudí v našej krajine. Presne taký, aký nielen potrebujú a očákavajú, ale aký si aj plne zaslúžia.

Váš tím portalmalina.sk

OFICIÁLNE SPUSTENIE PORTÁLU MALINA

Myšlienku portálu MALINA sme po dobu niekoľkých mesiacov za pomoci odborníkov na zdravotnú starostlivosť, programovanie a manažment pripravovali. Dňa 02.03.2019 sme za prítomnosti zástupcov významných organizácií portál oficiálne uviedli do prevádzky.

Prvý národný portál pre pomoc pri hľadaní najvhodnejšej služby v situáciách bezvládnosti slávnostne odštartovala ambasádorka projektu, slovenská herečka Kristína Svarinská za prítomnosti vzácnych hostí, medzi ktorými nechýbala prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová, predseda spoločnosti Slovenský pacient Radoslav Herda, reprezentanti zdravotných poisťovní, MZ SR, MPSVaR, Úradu splnomocenca vlády pre občiansku spoločnosť, VÚC i poskytovateľov.

Spoločne sa tešíme na spoluprácu všetkých strán na našom portáli, aby sme vedeli poskytnúť bezvládnym pacientom a ich znánym adekvátnu a včasnú odbornú pomoc.

Váš tím portalmalina.sk

Projekt je spolufinancovaný z ESF na základe OP EVS