Rýchle informácie:

7562 počet miest
157 voľných miest
132 pobytových služieb
75 terénnych služieb

Potrebujete pomôcť?

+421 948 911 101

po - pia 9:00 - 13:00

Hľadáte opatrovateľa?

Navštívte www.domelia.sk

PREDSTAVUJEME VÁM TÍM
PORTÁLU MALINA

Myšlienka posúdenia zdravotného a sociálneho stavu na základe jednoduchej aplikácie s prepojením na vyhľadanie vhodnej služby a voľnej kapacity v celonárodnom kontexte je originálnym slovenským nápadom. Sme sestry, ktoré roky v zložitej realite, skúšajú posúvať hranice možností v záujme pomoci pacientovi v núdzi. Vždy sa nájdu cesty. Ani my sa nevzdávame, a túžime pomôcť, a preberáme zodpovednosť pri hľadaní účinných riešení za zdravie a život nám známych i neznámych chorých ľudí našej krajiny, aj keď nás o to nik nežiadal .. Nedostatok včasnej pomoci pri posúdení potreby pokračujúcej starostlivosti v súvislosti so zhoršením zdravotného stavu a sebestačnosti vážny celospoločenský odborný i etický problém: „Máme za sebou stovky rozhovorov s blízkymi bezvládnych osôb a pomáhali riešiť ich bezradnosť pri hľadaní vhodnej formy starostlivosti. Žiaľ, často sme úspešní neboli. Pre všetkých, ktorým na chorom a bezvládnom človeku záleží, je to nesmierne bolestivé a frustrujúce: vzácny čas beží, energia uniká, no stále niet riešenia. Ak ide o život, nemožno rátať týždne, ide o dni, hodiny.“ Aj  preto sme sa ujali zložitej úlohy vyvíjať efektívny spôsob posúdenia a nájdenia najbližšieho vhodného zariadenia, terénnej alebo inštitucionálnej služby, voľného lôžka podľa skutočného stavu a potrieb pacienta. ... aj preto sa zrodil portál Malina. Pri jeho tvorbe stáli experti a manažéri v oblasti poskytovania dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti z praxe, manažéri kvality, programátori.... 

Ambasádorkou projektu na pomoc najzraniteľnejším slovenským seniorom sa stala herečka Kristína Svarinská

Herečka Kristína Svarinská zavítala medzi najzraniteľnejších seniorov na Východe Slovenska. V ošetrovateľských centrách vyjadrila podporu pacientom i personálu. Dôvodom jej návštevy je prijatie roly ambasádorky nového projektu „Portál Malina“ a tiež snaha upriamiť pozornosť na veľký a neustále narastajúci problém zabezpečenia primeranej zdravotnej a sociálnej starostlivosti starnúcich obyvateľov našej krajiny. Ambasádorkou Portálu Malina sa stala známa herečka Kristína Svarinská, ktorá chce pomôcť upriamiť pozornosť na veľký a neustále narastajúci problém zabezpečenia primeranej zdravotnej a sociálnej starostlivosti starnúcich obyvateľov našej krajiny a podľa ktorej je portál nevyhnutnosťou, ktorá mala byť už v dnešných časoch dávno samozrejmosťou: „Vážim si neskutočne prácu autorov projektu, zdravotných sestier, ktoré popri nádhernej, ale neľahkej práci majú dostatok energie posúvať svoje limity a limity starostlivosti o bezvládnych, dlhodobo chorých pacientov a ich rodín ktorým treba podať pomocnú ruku. Je mi cťou byť súčasťou tohto projektu a verím, že uľahčí život mnohým ľudom a posunie štandardy starostlivosti smerom k vyspelým, moderným krajinám”.