Národný navigátor dostupnej služby v situácii bezvládnosti

Cieľom portálu je predísť situáciám bezradnosti, zhoršenia stavu v dôsledku neskorého zabezpečenia potrebnej služby.

S nami to bude MALINA!

AKO SA POSTARAŤ O BLÍZKEHO?

Publikácia o možnostiach pomoci vážne a dlhodobo chorým zostavená na základe praktických skuseností ošetrujúceho personálu výnimočných centier pre dlhodobú starostlivosť

img
Starostlivosť o pohyb, komfort, bezpečnosť
img
Lieky - aby naozaj pomohli
img
Preležaniny / zrkadlo starostlivosti
img
Infekcia
img
Očista dočista a dosucha
img
Šaty robia človeka
img
Veľká potreba - veľké starosti
img
Voda živá
img
Primeraná výživa
img
Pokojná noc - lepší deň!
img
Tajomsto láskavého prístupu
img
Strašiak menom demencia
img
O primeranej obetavosti a spolupráci v rodine
img
To najlepšie zariadenie pre Vášho blízkeho?
img
Čo najmenej kritických situácií
img
Posledná úloha alebo definícia pomoci pri umieraní a po smrti