AKO SA POSTARAŤ O BLÍZKEHO?

Publikácia o možnostiach pomoci vážne a dlhodobo chorým zostavená na základe praktických skuseností ošetrujúceho personálu výnimočných centier pre dlhodobú starostlivosť